REKISTERINPITÄJÄ

Oy Bowling Ab
Huopalahdentie 28
00350 Helsinki
bowling(at)bowling.fi
Puh. 044 7004 300

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kai Virtanen
Huopalahdentie 28
00350 Helsinki
kai.virtanen(at)bowling.fi
Puh. 044-7004308

REKISTERIN NIMI

Talin keilahallin -tuloslaskentajärjestelmä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakkaan keilailutulosten näyttäminen keilailun aikana, sekä tulosten tulostaminen keilailun jälkeen ja lisenssipelaajien tulosten siirtäminen edelleen Suomen keilailuliiton rekisteriohjelmaan.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tietoja voidaan käsitellä viidessä eri järjestelmässä: Pistelaskimissa, Lexer-turnausohjelmassa, Online Scoring -tulospalvelussa, ResultService-tulospalveluohjelmassa sekä Suomen Keilailuliiton rekisteriohjelmassa. Tuloslistoja voidaan julkaista lisäksi internetissä.

Vapaa-ajan keilaajien osalta tuloksia ja nimiä käsitellään vain pistelaskimissa ja mahdolisesti Online Scoring -tulospalvelussa. Tällöin näkyvissä on ainoastaan pelaajan ilmoittama nimi sekä mahdollisesti joukkue.

Kilpailutapahtumissa lisenssipelaajien osalta voidaan käsitellä lisäksi Suomen keilailuliiton rekisteriohjelmaan tallennettuja tietoja.

Erilaisissa tapahtumissa kilpakeilailua vastaavia tietoja voidaan tallentaa asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen perusteella.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaiden pistelaskimiin syöttämät tiedot sekä kilpailutapahtumissa SKL:n rekisteriohjelma.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N tai ETA:N ULKOPUOLELLE

Kilpailutapahtumissa henkilön heittämät tulokset tallennetaan SKL:n rekisteriohjelmaan.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Lue lisää Oy Bowling Ab:n henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteista