REKISTERINPITÄJÄ

Oy Bowling Ab
Huopalahdentie 28
00350 Helsinki
bowling(at)bowling.fi
Puh. 044 7004 300

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Kai Virtanen
Huopalahdentie 28
00350 Helsinki
kai.virtanen(at)bowling.fi
Puh. 044-7004308

REKISTERIN NIMI

Brunswick Ballmaster Open -varausjärjestelmä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Yhteystietojen ylläpito turnaukseen osallistumista varten.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan varauksen yksilöimiseksi tallennetaan seuraavat tiedot:

Etunimi

Sukunimi

Kotimaa

SKL-numero

Seura

Puhelinnumero

Syntymäpäivä

Sukupuoli

Sähköpostiosoite

Varattujen kilpailuerien numerot ja ajankohdat

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaiden tekemät varaukset

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N tai ETA:N ULKOPUOLELLE

Verkossa toimiva varausjärjestelmä toimii ulkopuolisen palveluntuottajan (Meriq Ab, Ruotsi) järjestelmässä. Tiedot poistetaan Meriq:n järjestelmästä automaattisesti 30 päivää turnauksen päättymisen jälkeen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Lue lisää Oy Bowling Ab:n henkilötietojen käsittelyn yleisperiaatteista